Výpis článků

Etapa 1 – Proč a kde?

Otázka první:

Má to vůbec smysl budovat si za velikou část svých příjmů své vlastní osobité bydlení? 


Každý člověk svojí přítomností na světě vysílá signály ostatním, jaký je. Vysílá signály svým chováním, inteligencí, projevy ducha i těla, svým vzhledem, oblečením a postoji k jiným lidem.
 • Jedním ze silných signálů je i způsob, jakým se zařazuje, nebo vyřazuje ze společnosti.
 • Jak, a na čem pracuje,
 • tráví volný čas,
 • a také jak a v jakém prostředí bydlí.
Tento text je pro ty, kteří si tuto skutečnost uvědomují, vědí jaké signály chtějí o sobě vysílat, a nebo to ještě nevědí, ale chtějí to dělat uvědoměle a najít si svoji cestu.

Tento text není a nikdy nebude technickou normou pro bydlení, diktující jasné parametry a přikazující, jak to být smí a jak to být nesmí, i když z platných norem vychází a ctí je.
Každý má právo bydlet podle svých představ, pokud tím jiné neomezuje a neškodí jiným lidem.
Tento text je zde proto, aby formuloval některé cesty, které vedou k žádoucímu výsledku a upozornil na úskalí, které nás po cestě čekají.

Otázka druhá:
S kým bydlet a proč?
 

Byt je prostor obývaný společně vymezenou skupinou osob, nebo jednou osobou. Skupina osob je zpravidla definována jako rodina, ale není to podmínkou.
Už samotný pojem rodina je dosti široký a jeho definice se může lišit podle různých kritérií.
U obyvatel žijících v prostoru Evropy je pojem rodina definován obvykle v tradicích vycházejících z křesťanského pojetí světa.
Mohu to být manželé, manželé s dětmi, manželé s dětmi a prarodiči a mnoho dalších variant.
Pohromadě může bydlet jedna generace, dvě i tři generace. Podmínkou je jasné prostorové vymezení a jasná pravidla soužití.
Důležitý je i společný názor na způsob a vyhovující komfort bydlení.
Společný prostor - byt obývají lidé i bez jasné vzájemné právní vazby. Každý člověk má právo si do svého bytu nastěhovat další osoby, pokud se nedostane do problémů s hygienickými normami a nenarušuje tím sousedské soužití.
 
Byt proto může mít mnoho forem a v následné části se pokusíme definovat alespoň ty zásadní a používané v podmínkách středoevropského prostoru.
V principu ale platí, že bydlet mohu jen s tím, kdo má se mnou shodný, nebo vzájemně se doplňující názor na společné užívání prostoru, jeho vybavení, estetiku, míru soukromí a s kým se umím vzájemně tolerovat i ve chvílích nepohody.

Otázka třetí:
Kde bydlet? Ve městě, nebo na vesnici?

Proto abychom mohli zodpovědět zdánlivě jednoduchou otázku podle své představy je potřeba si uvědomit opět řadu faktů, které se rychle mění s vývojem osídlení, krajiny a dopravní infrastruktury.
 
Nikdo z nás nemá představu o skutečných reáliích života v jiném prostředí, než ve kterém vyrůstal a trávil svoje mládí. To, co známe z knížek a z vyprávění není vždy plně v souladu s tím, jak situace vypadá dnes. Styl a způsob života se vyvíjí velmi rychle a romantika sice je nedílnou součástí života, ale jenom součástí.
Je potřeba si udělat krátkou analýzu výhod a nevýhod obou základních možností umístění našeho bydlení a potom si stanovit svoje osobní priority.
Přitom si musíme uvědomit, že mezi krajními polohami, to je v centru města a na vesnici v přírodě existuje mnoho mezipoloh, které ve větší, či menší míře kombinují výhody a nevýhody obou variant.
A aby to bylo ještě komplikovanější – samozřejmě v obou případech lze bydlet v rodinném domě, nebo v bytě.

Varianta A – bydlení ve městě

 

Výhody

 • Bydlení ve větší komunitě lidí s výraznou blízkostí ostatních a přitom často v anonymitě.
 • Snadná dostupnost obchodů a škol i hromadnou dopravou.
 • Kulturní aktivity a atrakce v blízkosti.
 • Snadná doprava domů i v noci.
 • Blízkost velkých dopravních uzlů (nádraží, letiště, přístav)
 • Lepší možnost atraktivního zaměstnání v blízkosti bydliště.
 • Rychlá dostupnost lékařské péče všech typů.
   

Nevýhody

 • Ne vždy je v blízkosti zeleň, nebo park, zvláště pro děti.
 • Dopravní ruch může být nebezpečný, zvláště pro děti.
 • Nikdy není úplné ticho (město nikdy nespí).
 • Snadná dostupnost obchodů a kulturních akcí zvyšuje finanční zátěž rodiny.
 • Anonymita není výhodná v okamžiku, kdy potřebujete pomoc.
 

Varianta B – bydlení na vesnici

 

Výhody:

 • Bydlení v omezené komunitě lidí, kteří se znají a často si dokáží navzájem pomoci.
 • Zdravější ovzduší a lepší životní prostředí.
 • Děti mají více svobody pohybu v přírodě.
 • Blízkost přírody a zeleně.
 • Možnost vlastní produkce části potravin.
   

Nevýhody:

 • Děti je neustále potřeba někam dopravovat a dopravovat je i zpátky.
 • Do zaměstnání je třeba se obvykle dopravovat autem, nebo veřejnou dopravou.
 • Vzdálená lékařská péče, úřady a obchody.
 • Vyřízení problémů na radnici je jednodušší, jakékoli problémy přesahující pravomoci místní radnice vyžadují dopravu do jednoho, někdy i více měst v okolí.
 • I za kulturou je potřeba se dopravovat autem, pokud nestačí televize.
   
Samozřejmě, to co je pro jednoho výhodou, může se jinému jevit jako nevýhoda.

Původní velké rozdíly ve stylu života na vesnici a ve městě se velmi rychle zmenšují. I do budoucna lze ale předpokládat, že jeden zůstane. A to je doprava, její kvalita a vzdálenosti a s tím související časová náročnost na přesuny mezí místem bydlení, místem práce, zábavy, nákupů, úřady a v neposlední řadě dostupnost lékařské péče.

Při základních úvahách doporučuji si udělat svoji tabulku výhod a nevýhod a společně s partnerem ji podrobně projít a pečlivě zvážit své priority.

A po zvážení současných priorit je dobré si zkusit udělat odhad do budoucna. Představy o společném životě se mění s růstem rodiny a stárnutím jejích členů v některých případech velmi zásadně.